Kabels spelen een belangrijke rol in veiligheid van gebouwen en installaties en hebben een actieve rol in het beperken van risico's bij brand.

 

Elektrotechnische installaties bestaan voor ongeveer 80% uit kabels en leidingen die in bundels, vaak onzichtbaar, door het gebouw verspreid liggen en ruimten onderling met elkaar verbinden. Ongeveer 90% van alle kunststof materialen in elektrotechnische installaties is verwerkt in kabels. Kantoorgebouwen bevatten 2 tot 5 kilogram kabel per m². De kunststoffen in kabels kunnen bij brand hoge temperaturen ontwikkelen. Door de onstane hitte kunnen andere materialen ontbranden.

Het grootste gevaar schuilt echter in de ontwikkeling van voor mens en apparatuur schadelijke verbrandingsgassen en rook. De meeste toegepaste kabels zijn voorzien van chloorhoudende kunststoffen. Juist deze kunststoffen vormen het gevaar voor mens, dier en apparatuur. Bij brand ontstaat toxische rook die zeer schadelijk is voor het menselijk lichaam. Door hete verbrandingsgassen in te ademen zullen longblaasjes acuut en onherstelbaar beschadigd worden. Daarnaast kan de gevolgschade die aan de toxische rook en gassen is toe te schrijven hoog oplopen.

 

Kijk voor meer informatie op de speciale website www.functiebehoud.nl

  • Copyright Koppeltron BV
  • |
  • Slotenmakerstraat 2
  • |
  • 2672 GD Naaldwijk
  • |
  • Telefoon +31 (0)174-540800
  • |